Giỏ hàng(0)

Giỏ hàng của bạn chưa có sản phẩm nào!

CHÍNH SÁCH THU ĐỔI MÁY

i-Tâm Loan luôn có nhiều chính sách ưu đãi cho Khách hàng đã và đang sử dụng sản phẩm tại Công Ty. 
Những sản phẩm Apple được i-Tâm Loan thu lại với mức giá cao nhất, cụ thể như sau:

I) SẢN PHẨM KHÔNG BỊ LỖI:

II) SẢN PHẨM BỊ LỖI (do nhà sản xuất):

1) TRONG 07 NGÀY ĐẦU TIÊN:

1) TRONG 07 NGÀY ĐẦU TIÊN:  Quý khách sẽ được đổi 01 sản phẩm khác, nhưng nếu quý khách muốn bán lại thì mức giá thu vào như sau:

- MÁY CHÍNH HÃNG: Bằng 85% trên giá bán hiện tại.

- MÁY CHÍNH HÃNG: Bằng 90% trên giá bán hiện tại.

- MÁY XÁCH TAY: Bằng 80% trên giá bán hiện tại.

- MÁY XÁCH TAY: Bằng 85% trên giá bán hiện tại.

- MÁY ĐÃ QUA SỬ DỤNG: Bằng 90% trên giá bán hiện tại.

- MÁY ĐÃ QUA SỬ DỤNG: Đổi trả miễn phí.

2) QUYỀN LỢI TỪ 08 ĐẾN 30 NGÀY:

2) QUYỀN LỢI TỪ 08 ĐẾN 30 NGÀY:

- MÁY CHÍNH HÃNG: Bằng 80% trên giá bán hiện tại.

- MÁY CHÍNH HÃNG: Bằng 85% trên giá bán hiện tại.

- MÁY XÁCH TAY: Bằng 75% trên giá bán hiện tại.

- MÁY XÁCH TAY: Tùy vào mức độ lỗi của sản phẩm, sẽ có giá cụ thể.

- MÁY ĐÃ QUA SỬ DỤNG: Bằng 85% trên giá bán hiện tại.

- MÁY ĐÃ QUA SỬ DỤNG: Bằng 90% trên giá bán hiện tại.

3) QUYỀN LỢI TỪ 31 ĐẾN 45 NGÀY:

3) QUYỀN LỢI TỪ 31 ĐẾN 45 NGÀY:

- MÁY CHÍNH HÃNG: Bằng 75% trên giá bán hiện tại.

- MÁY CHÍNH HÃNG: Bằng 80% trên giá bán hiện tại.

- MÁY XÁCH TAY: Bằng 70% trên giá bán hiện tại.

- MÁY XÁCH TAY: Tùy vào mức độ lỗi của sản phẩm, sẽ có giá cụ thể.

- MÁY ĐÃ QUA SỬ DỤNG: Bằng 80% trên giá bán hiện tại.

- MÁY ĐÃ QUA SỬ DỤNG: Bằng 85% trên giá bán hiện tại.

4) QUYỀN LỢI SAU 45 NGÀY:

4) QUYỀN LỢI SAU 45 NGÀY:

- Cứ mỗi ngày tiếp theo giá thu vào sẽ giảm thêm 0.15% trên 01 ngày.

- Cứ mỗi ngày tiếp theo giá thu vào sẽ giảm thêm 0.15% trên 01 ngày.

III) SẢN PHẨM BỊ LỖI (DO NGƯỜI SỬ DỤNG):

 

- Tùy vào mức độ hư hỏng của sản phẩm, giá linh kiện thay thế, i-Tâm Loan sẽ hỗ trợ giá đổi trả cao nhất cho quý khách hàng.