Giỏ hàng(0)

Giỏ hàng của bạn chưa có sản phẩm nào!

BẢNG GIÁ THAY SƯỜN IPHONE

TÊN SẢN PHẨM THAY SƯỜN (GIÁ GỐC) THAY SƯỜN (GIÁ ƯU ĐÃI)
IP5 500,000 400,000
IP5S 500,000 450,000
IP6 600,000 500,000
IP6 PLUS 700,000 600,000
IP 6S 700,000 550,000
IP6S PLUS 900,000 600,000
IP7 900,000 700,000
IP7 PLUS 1,200,000 900,000
IP8 1,200,000 900,000
IP8 PLUS 1,500,000 1,000,000
IPX 3,000,000 2,000,000
IP XS 3,500,000 2,000,000
IPXS MAX 4,000,000 2,500,000
Chương trình áp dụng đến hết 23/1/2020