Giỏ hàng(0)

Giỏ hàng của bạn chưa có sản phẩm nào!

Đây là danh sách những công ty được Apple mua lại trong năm 2018

tvOS (Apple TV)

Đây là danh sách những công ty được Apple mua lại trong năm 2018

Đây là danh sách những công ty được Apple mua lại trong năm 2018

9To5Mac vừa tổng kết danh sách các công ty mà Apple đã mua lại trong năm 2018. Tất nhiên, danh sách này sẽ không đầy đủ hết bởi nó chỉ gồm danh sách do 9To5Mac biết đến và họ sẽ còn cập nhật thêm. Ngoài ra, 9To5Mac cũng nói rằng Apple rất hiếm khi chịu xác nhận về việc mua lại một công ty cũng như mục đích mua, kế hoạch cụ thể, giá trị mua lại và thời gian mua. Vì vậy, các thương vụ bên dưới, một số do các nguồn tin xác nhận và một số do Apple xác nhận nhưng không thể có đầy đủ toàn bộ thông tin. 
 

Đang hiển thị từ 1 đến 1 của 1 (1 trang)