Giỏ hàng(0)

Giỏ hàng của bạn chưa có sản phẩm nào!

iMac 4K 2019 21.5-inch, 3.6GHz Intel Core i3 quad-core -MRT32

iMac 4K 2019 21.5-inch, 3.6GHz Intel Core i3 quad-core -MRT32

3.6GHz quad-core 8th-generation Intel Core i3 processor

8GB DDR4 memory

Radeon Pro 555X with 2GB of GDDR5 memory

1TB (5400-rpm) hard drive

Retina 4K (4096 x 2304) P3 display

Gọi Giá Tốt: 19006459
Gọi Giá Tốt: 19006459

iMac 5K 2019 27inch, 3.0GHz Intel Core i5 6-core- MRQY2

iMac 5K 2019 27inch, 3.0GHz Intel Core i5 6-core- MRQY2

3.0GHz 6-core 8th-generation Intel Core i5 processor, Turbo Boost up to 4.1GHz

8GB 2666MHz DDR4 memory

Radeon Pro 570X with 4GB of GDDR5 memory

1TB Fusion Drive

Retina 5K (5120 x 2880) P3 display

Gọi Giá Tốt: 19006459
Gọi Giá Tốt: 19006459

iMac 5K 2019 27inch, 3.1GHz Intel Core i5 6-core-MRR02

iMac 5K 2019 27inch, 3.1GHz Intel Core i5 6-core-MRR02

Gọi Giá Tốt: 19006459
Gọi Giá Tốt: 19006459

iMac 5K 2019 27inch, 3.7GHz Intel Core i5 6-core-MRR12

iMac 5K 2019 27inch, 3.7GHz Intel Core i5 6-core-MRR12

Gọi Giá Tốt: 19006459
Gọi Giá Tốt: 19006459