Giỏ hàng(0)

Giỏ hàng của bạn chưa có sản phẩm nào!

MR962 Macbook Pro 15.4” TouchBar 2018 SSD 256 - (Silver)

MR962 Macbook Pro 15.4” TouchBar 2018 SSD 256 - (Silver)

Gọi Giá Tốt: 19006459
Gọi Giá Tốt: 19006459

MR972 Macbook Pro 15.4” TouchBar 2018 SSD 512 - (Silver)

MR972 Macbook Pro 15.4” TouchBar 2018 SSD 512 - (Silver)

Gọi Giá Tốt: 19006459
Gọi Giá Tốt: 19006459

MR9U2 Macbook Pro 13.3” TouchBar 2018 SSD 256 - (Silver)
Mới

MR9U2 Macbook Pro 13.3” TouchBar 2018 SSD 256 - (Silver)

Gọi Giá Tốt: 19006459
Gọi Giá Tốt: 19006459

MR9V2 Macbook Pro 13.3” TouchBar 2018 SSD 512  - (Sliver)

MR9V2 Macbook Pro 13.3” TouchBar 2018 SSD 512 - (Sliver)

Gọi Giá Tốt: 19006459
Gọi Giá Tốt: 19006459

MacBook Pro 13" 2019 Gray 256GB MV962

MacBook Pro 13" 2019 Gray 256GB MV962

Gọi Giá Tốt: 19006459
Gọi Giá Tốt: 19006459

MacBook Pro 13" 2019 Gray 512GB MV972

MacBook Pro 13" 2019 Gray 512GB MV972

Gọi Giá Tốt: 19006459
Gọi Giá Tốt: 19006459

MacBook Pro 13" 2019 Silver 256GB MV992

MacBook Pro 13" 2019 Silver 256GB MV992

Gọi Giá Tốt: 19006459
Gọi Giá Tốt: 19006459

MacBook Pro 13" 2019 Silver 512GB MV9A2

MacBook Pro 13" 2019 Silver 512GB MV9A2

Gọi Giá Tốt: 19006459
Gọi Giá Tốt: 19006459

MacBook Pro 15" 2019 Gray 256GB MV902

MacBook Pro 15" 2019 Gray 256GB MV902

Gọi Giá Tốt: 19006459
Gọi Giá Tốt: 19006459

MacBook Pro 15" 2019 Gray 512GB MV912

MacBook Pro 15" 2019 Gray 512GB MV912

Gọi Giá Tốt: 19006459
Gọi Giá Tốt: 19006459

MacBook Pro 15" 2019 Silver 256GB MV922

MacBook Pro 15" 2019 Silver 256GB MV922

Gọi Giá Tốt: 19006459
Gọi Giá Tốt: 19006459

MacBook Pro 15" 2019 Silver 512GB MV932

MacBook Pro 15" 2019 Silver 512GB MV932

Gọi Giá Tốt: 19006459
Gọi Giá Tốt: 19006459

MPTR2 - New Macbook Pro 15-inch 256gb Early 2017 (Touch Bar) - Space Gray
Mới

MPTR2 - New Macbook Pro 15-inch 256gb Early 2017 (Touch Bar) - Space Gray

2.8GHz quad-core Intel Core i7 processor, Turbo Boost up to 3.8GHz
16GB 2133MHz LPDDR3 memory
256GB SSD
Radeon Pro 555 with 2GB memory
Touch Bar and Touch ID

Gọi Giá Tốt: 19006459
Gọi Giá Tốt: 19006459

MPTT2 - New Macbook Pro 15-inch 512gb Early 2017 (Touch Bar) - Space Gray
Mới

MPTT2 - New Macbook Pro 15-inch 512gb Early 2017 (Touch Bar) - Space Gray

2.9GHz quad-core Intel Core i7 processor, Turbo Boost up to 3.9GHz
16GB 2133MHz LPDDR3 memory
512GB SSD
Radeon Pro 560 with 4GB memory
Touch Bar and Touch ID

Gọi Giá Tốt: 19006459
Gọi Giá Tốt: 19006459

MPTU2 - New Macbook Pro 15-inch 256gb Early 2017 (Touch Bar) - Silver
Mới

MPTU2 - New Macbook Pro 15-inch 256gb Early 2017 (Touch Bar) - Silver

2.8GHz quad-core Intel Core i7 processor, Turbo Boost up to 3.8GHz
16GB 2133MHz LPDDR3 memory
256GB SSD
Radeon Pro 555 with 2GB memory
Touch Bar and Touch ID

Gọi Giá Tốt: 19006459
Gọi Giá Tốt: 19006459

MPTV2 - New Macbook Pro 15-inch 512gb Early 2017 (Touch Bar) - Silver
Mới

MPTV2 - New Macbook Pro 15-inch 512gb Early 2017 (Touch Bar) - Silver

2.9GHz quad-core Intel Core i7 processor, Turbo Boost up to 3.9GHz
16GB 2133MHz LPDDR3 memory
512GB SSD
Radeon Pro 560 with 4GB memory
Touch Bar and Touch ID

Gọi Giá Tốt: 19006459
Gọi Giá Tốt: 19006459

MPXQ2 - New Macbook Pro 13-inch 128gb Early 2017 - Space Gray
Mới

MPXQ2 - New Macbook Pro 13-inch 128gb Early 2017 - Space Gray

2.3GHz dual-core Intel Core i5 processor, Turbo Boost up to 3.6GHz
8GB 2133MHz Memory
128GB SSD
Intel Iris Plus Graphics 640

Gọi Giá Tốt: 19006459
Gọi Giá Tốt: 19006459

MPXR2 - New Macbook Pro 13-inch 128gb Early 2017 - Silver
Mới

MPXR2 - New Macbook Pro 13-inch 128gb Early 2017 - Silver

2.3GHz dual-core Intel Core i5 processor, Turbo Boost up to 3.6GHz
8GB 2133MHz Memory
128GB SSD
Intel Iris Plus Graphics 640

Gọi Giá Tốt: 19006459
Gọi Giá Tốt: 19006459

MPXT2 - New Macbook Pro 13-inch 256gb Early 2017 - Space Gray
Mới

MPXT2 - New Macbook Pro 13-inch 256gb Early 2017 - Space Gray

2.3GHz dual-core Intel Core i5 processor, Turbo Boost up to 3.6GHz
8GB 2133MHz Memory
256GB SSD
Intel Iris Plus Graphics 640

Gọi Giá Tốt: 19006459
Gọi Giá Tốt: 19006459

MPXU2 - New Macbook Pro 13-inch 256gb Early 2017 - Silver
Mới

MPXU2 - New Macbook Pro 13-inch 256gb Early 2017 - Silver

2.3GHz dual-core Intel Core i5 processor, Turbo Boost up to 3.6GHz
8GB 2133MHz Memory
256GB SSD
Intel Iris Plus Graphics 640

Gọi Giá Tốt: 19006459
Gọi Giá Tốt: 19006459

MPXV2 - New Macbook Pro 13-inch 256gb Early 2017 (Touch Bar) - Space Gray
Mới

MPXV2 - New Macbook Pro 13-inch 256gb Early 2017 (Touch Bar) - Space Gray

3.1GHz dual-core Intel Core i5 processor, Turbo Boost up to 3.5GHz
8GB 2133MHz LPDDR3 Memory
256GB SSD
Intel Iris Plus Graphics 650
Touch Bar and Touch ID

Gọi Giá Tốt: 19006459
Gọi Giá Tốt: 19006459

MPXW2 - New Macbook Pro 13-inch 512gb Early 2017 (Touch Bar) - Space Gray
Mới

MPXW2 - New Macbook Pro 13-inch 512gb Early 2017 (Touch Bar) - Space Gray

3.1GHz dual-core Intel Core i5 processor, Turbo Boost up to 3.5GHz
8GB 2133MHz LPDDR3 Memory
512GB SSD
Intel Iris Plus Graphics 650
Touch Bar and Touch ID

Gọi Giá Tốt: 19006459
Gọi Giá Tốt: 19006459

MPXX2 - New Macbook Pro 13-inch 256gb Early 2017 (Touch Bar) - Silver
Mới

MPXX2 - New Macbook Pro 13-inch 256gb Early 2017 (Touch Bar) - Silver

3.1GHz dual-core Intel Core i5 processor, Turbo Boost up to 3.5GHz
8GB 2133MHz LPDDR3 Memory
256GB SSD
Intel Iris Plus Graphics 650
Touch Bar and Touch ID

Gọi Giá Tốt: 19006459
Gọi Giá Tốt: 19006459

MPXY2 - New Macbook Pro 13-inch 512gb Early 2017 (Touch Bar) - Silver
Mới

MPXY2 - New Macbook Pro 13-inch 512gb Early 2017 (Touch Bar) - Silver

3.1GHz dual-core Intel Core i5 processor, Turbo Boost up to 3.5GHz
8GB 2133MHz LPDDR3 Memory
512GB SSD Storage
Intel Iris Plus Graphics 650
Touch Bar and Touch ID

Gọi Giá Tốt: 19006459
Gọi Giá Tốt: 19006459

MNQG2 - New Macbook Pro 13-inch Late 2016 ( Touch Bar) - Silver
Mới

MNQG2 - New Macbook Pro 13-inch Late 2016 ( Touch Bar) - Silver

2.9GHz dual-core Intel Core i5 processor, Turbo Boost up to 3.3GHz
8GB 2133MHz Memory
512GB SSD
Intel Iris Graphics 550
Touch Bar and Touch ID

Gọi Giá Tốt: 19006459
Gọi Giá Tốt: 19006459

MNQF2 - New Macbook Pro 13-inch 512gb Late 2016 ( Touch Bar) - Space Gray
Mới

MNQF2 - New Macbook Pro 13-inch 512gb Late 2016 ( Touch Bar) - Space Gray

2.9GHz dual-core Intel Core i5 processor, Turbo Boost up to 3.3GHz
8GB 2133MHz Memory
512GB SSD
Intel Iris Graphics 550
Touch Bar and Touch ID

Gọi Giá Tốt: 19006459
Gọi Giá Tốt: 19006459

MLW82 - New Macbook Pro 15.4-inch 512gb Late 2016 ( Touch Bar) - Silver
Mới

MLW82 - New Macbook Pro 15.4-inch 512gb Late 2016 ( Touch Bar) - Silver

2.7GHz quad-core Intel Core i7 processor, Turbo Boost up to 3.6GHz
16GB 2133MHz memory
512GB SSD
Radeon Pro 455 with 2GB memory
Touch Bar and Touch ID

Gọi Giá Tốt: 19006459
Gọi Giá Tốt: 19006459

MLW72 - New Macbook Pro 15.4-inch 256gb Late 2016 ( Touch Bar) - Silver
Mới

MLW72 - New Macbook Pro 15.4-inch 256gb Late 2016 ( Touch Bar) - Silver

2.6GHz quad-core Intel Core i7 processor Turbo Boost up to 3.5GHz
16GB 2133MHz memory
256GB SSD
Radeon Pro 450 with 2GB memory
Touch Bar and Touch ID

Gọi Giá Tốt: 19006459
Gọi Giá Tốt: 19006459

MLVP2 - New Macbook Pro 13-inch 256gb Late 2016 ( Touch Bar) - Silver
Mới

MLVP2 - New Macbook Pro 13-inch 256gb Late 2016 ( Touch Bar) - Silver

2.9GHz dual-core Intel Core i5 processor, Turbo Boost up to 3.3GHz
8GB 2133MHz Memory
256GB SSD
Intel Iris Graphics 550
Touch Bar and Touch ID

Gọi Giá Tốt: 19006459
Gọi Giá Tốt: 19006459

MLUQ2 - New Macbook Pro 13-inch 256gb Late 2016 - SILVER
Mới

MLUQ2 - New Macbook Pro 13-inch 256gb Late 2016 - SILVER

Intel Dual core i5 2.0Ghz
8GB 1866Mhz
256GB
Intel Iris Graphics 540
2 Thunderbolt 3

Gọi Giá Tốt: 19006459
Gọi Giá Tốt: 19006459

MLL42- New Macbook Pro 13-inch 256gb Late 2016 - Space Gray
Mới

MLL42- New Macbook Pro 13-inch 256gb Late 2016 - Space Gray

2.0GHz dual-core Intel Core i5 processor Turbo Boost up to 3.1GHz
8GB 1866MHz memory
256GB SSD
Intel Iris Graphics 540

Gọi Giá Tốt: 19006459
Gọi Giá Tốt: 19006459

MLH42 - New Macbook Pro 15.4-inch 512gb Late 2016 ( Touch Bar) - Space Gray
Mới

MLH42 - New Macbook Pro 15.4-inch 512gb Late 2016 ( Touch Bar) - Space Gray

2.7GHz quad-core Intel Core i7 processor Turbo Boost up to 3.6GHz
16GB 2133MHz memory
512GB SSD
Radeon Pro 455 with 2GB memory
Touch Bar and Touch ID

Gọi Giá Tốt: 19006459
Gọi Giá Tốt: 19006459

MLH32 - New Macbook Pro 15.4-inch 256gb Late 2016 ( Touch Bar) - Space Gray
Mới

MLH32 - New Macbook Pro 15.4-inch 256gb Late 2016 ( Touch Bar) - Space Gray

2.6GHz quad-core Intel Core i7 processor, Turbo Boost up to 3.5GHz
16GB 2133MHz memory
256GB SSD
Radeon Pro 450 with 2GB memory
Touch Bar and Touch ID

Gọi Giá Tốt: 19006459
Gọi Giá Tốt: 19006459

MLH12 - New Macbook Pro 13-inch 256gb Late 2016 ( Touch Bar) - Space Gray
Mới

MLH12 - New Macbook Pro 13-inch 256gb Late 2016 ( Touch Bar) - Space Gray

2.9GHz dual-core Intel Core i5 processor Turbo Boost up to 3.3GHz
8GB 2133MHz memory
256GB SSD
Intel Iris Graphics 550
Touch Bar and Touch ID

Gọi Giá Tốt: 19006459
Gọi Giá Tốt: 19006459

Apple MacBook Pro Retina 13 inch 128GB (MF839)
Mới

Apple MacBook Pro Retina 13 inch 128GB (MF839)

Intel Core i5 2.7 up to 3.1 GHz (Broadwell)
8GB 1866MHz LPDDR3 SDRAM
Intel Iris Graphics 6100
SSD 128GB

Gọi Giá Tốt: 19006459
Gọi Giá Tốt: 19006459

Apple MacBook Pro Retina 13 inch 256GB (MF840)
Mới

Apple MacBook Pro Retina 13 inch 256GB (MF840)

2.7GHz dual-core Intel Core i5 (Turbo Boost up to 3.1GHz)
8GB 1866MHz Memory
256GB SSD
Intel Iris Graphics 6100

Gọi Giá Tốt: 19006459
Gọi Giá Tốt: 19006459

Apple MacBook Pro Retina 13 inch 512GB (MF841)
Mới

Apple MacBook Pro Retina 13 inch 512GB (MF841)

2.9 GHz Intel Core i5 (Broadwell), Intel Turbo Boost 2.0 3.1 GHz
8GB of Onboard 1866 MHz LPDDR3 RAM
512GB SSD
Intel Iris Graphics 6100

Gọi Giá Tốt: 19006459
Gọi Giá Tốt: 19006459

Apple MacBook Pro Retina 15 inch 256GB (MJLQ2)
Mới

Apple MacBook Pro Retina 15 inch 256GB (MJLQ2)

2.2 GHz Quad-Core Intel Core i7 (Turbo Boost 3.4 GHz) Crystalwell
Intel Iris Graphics
16 GB 1600MHz DDR3L
SSD 256 GB

Gọi Giá Tốt: 19006459
Gọi Giá Tốt: 19006459

Apple MacBook Pro Retina 15-inch 512GB (MJLT2)
Mới

Apple MacBook Pro Retina 15-inch 512GB (MJLT2)

2.5 GHz Quad-Core Intel Core i7 (Turbo Boost 3.7 GHz)
Intel Iris Graphics + AMD Radeon R9 M370X with 2GB GDDR5 memory
16 GB 1600MHz DDR3L
SSD 512 GB

Gọi Giá Tốt: 19006459
Gọi Giá Tốt: 19006459